Klimaatneutraal Wonen

Hulp als u uw koopwoning, huurwoningen of sportaccommodatie klimaatneutraal wilt maken.

Klimaatneutraal IJsselstein kan u helpen als u het plan heeft om uw woning, huurwoning of sportaccommodatie klimaatneutraal te maken of als u minder energie wilt gebruiken.

Lees meer: Klimaatneutraal Wonen

Subsidie asbestdaken verwijdering

asbest verwijderenSubsidie regeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen?
Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.
Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget
In 2018 is een budget van € 11,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees meer: Subsidie asbestdaken verwijdering

Cursus: Reken je rijk

De EnergieAmbassadeurs willen mensen graag verder helpen met het verduurzamen van hun huis. Daarom starten we na de zomervakantie met de cursus: Reken je rijk! Dé cursus voor het verduurzamen van je woning. Een aantal EnergieAmbassadeurs uit Utrecht zijn speciaal opgeleid om met behulp van een slimme rekentool aan de slag te gaan om een maatwerkadvies op te stellen. Door het onder begeleiding van een adviseur opstellen van een maatwerkadvies krijgen de deelnemers gevoel en inzicht in wat er in hun huis het beste gedaan kan worden. 

De cursus is bedoeld voor mensen met ambitieuze verbouwplannen die zelf aan hun huiswillen rekenen en willen begrijpen wat er in hun huis precies gebeurt.

Lees meer: Cursus: Reken je rijk

SpeedComfort Radiator Ventilator

speedcomfortlogo speedcomfortDe SpeedComfort is een radiatorventilator die de warmte uit een radiator of convector versneld en gelijkmatiger de ruimte in duwt. Vier tot zes exemplaren zijn voldoende om in een gemiddelde woning tot wel 30% te besparen op stookkosten en het is in twee jaar terug te verdienen. Geschikt voor bijna alle radiatoren en convectoren. 

Lees meer: SpeedComfort Radiator Ventilator

Duurzame energieopwekking Rijnenburg

De gemeenteraad van Utrecht heeft in haar vergadering van 6 juli jl. ingestemd met de startnotitie Verkenning duurzame energieopwekking Rijnenburg.
De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders hierbij opgedragen de initiatiefnemers tenminste vier onderscheidende scenario's te laten ontwerpen, waarbij:

Lees meer: Duurzame energieopwekking Rijnenburg

EnergieAmbassadeur


EnergieAmbassadeurs zijn bewoners/vrijwilligers die interesse hebben in energie besparen en duurzame energieopwekking en/of samen met hun buren duurzaam aan de slag willen.
Zij kunnen gratis en onafhankelijk advies geven of helpen collectieve projecten op te starten.
Op het moment zijn er in Utrecht 75 EnergieAmbassadeurs waarvan ook in IJsselstein.

Lees meer: EnergieAmbassadeur

Greenspot

De Greenspot is een fysiek huisje in de Bilbiotheek IJsselstein waar informatie, folders en filmpjes bekeken kunnen worden rondom thema Duurzaamheid.
greenspot logo

Lees meer: Greenspot

Regionaal Energieloket

regionaalenergieloketHet Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren verder als zij hun woning duurzaam willen verbouwen.
Op de website word je stapsgewijs op weg geholpen.
Het grootschalige project waarin woningeigenaren vanuit de Gemeente IJsselstein een uitnodiging hebben ontvangen mee te participeren om voor een gunstige prijs collectief mee te doen is door Regionaal Energieloket begeleid.
Dit project schijnt zeer succesvol te zijn waarin veel IJsselsteiners de stap hebben genomen om zonnepanelen aan te schaffen.

www.regionaalenergieloket.nl

Energiecoöperatie Energie-U

Energie is van alle burgers. Voldoende en verantwoorde energie is een groot goed en verdient de aandacht en betrokkenheid van iedereen. En dan gaat het over winning, toegepaste techniek, opbrengsten, gebruiksvoorwaarden, eigendom en beheer.
energie uDuurzaamheid en energietransitie zijn sleutelwoorden. In Utrecht neemt Energie-U het voortouw om dit te realiseren. Ze kiest – in vorm en aanpak – voor coöperatie.
Energie-U werkt voor de hele provincie Utrecht.

Lees meer: Energiecoöperatie Energie-U

ANNE infopunt

Stichting ANNE op het Utrechtse Jaarbeursplein. Dit centrum richt zich op duurzaam wonen. 

ANNE staat voor Alle Nederlanders Naar Energieneutraal en moet een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor bewoners die duurzaam willen wonen en werken. Daarnaast is het een proeftuin en demonstratieruimte voor  technische oplossingen. 
Het centrum is ook beschikbaar voor de bewoners van IJselstein.

stichting Anne

Lees meer: ANNE infopunt

Duurzame huizen route

Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Stel je vraag aan een huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand.

Je kunt opzoeken welke IJsselsteinse huizen zijn aangemeld, of zelf je duurzame huis aanmelden.

duurzame huizen route

duurzamehuizenroute.nl/

U-Thuis Najaarsbijeenkomst 2017

24 oktober

Bijeenkomst over het versnellen van energieprojecten in de regio Utrecht.

Lees meer in het volgende document.