krachten driehoekDe werkelijke overgang naar een klimaatneutrale samenleving slaagt indien er beweging komt bij zowel overheid, bedrijven als burgers.
Iedere beweging is waardevol en gezamenlijk een sterk krachtendriehoek waarin werkelijke transitie plaatsvindt op alle niveaus.

Een mooi initiatief van het bedrijfsleven die niet door overheid of burgers wordt opgepakt, of een vraag van consument naar milieubesparende maatregelen die niet door bedrijfsleven en/of overheid wordt ingevoerd geeft weinig beweging.
Elke schakel in de keten is waardevol, de tijd om af te wachten op initiatief van een ander is gelukkig niet meer nodig.
Zeker in IJsselstein is deze krachtendriehoek sterk groeiende, met mooie initiatieven zowel vanuit burgers als bedrijfsleven, welke in goede samenwerking met de Gemeente ondersteund en toegejuicht wordt.


Actueel

Inventarisatie openbaar fruit

Wist u dat de openbaar fruit collectie IJsselstein de grootste diversiteit aan van Nederland heeft? En waarschijnlijk ook van Europa en wereldwijd?
Zoals op Spitsbergen een zadenbewaarbank is aangelegd, is IJsselstein een genenbank van openbaar fruit. Om trots op te zijn en zorgvuldig mee om te gaan.

Lees meer...

Buurtstroom

Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaamheidskring IJsselstein en de Gemeente bundelen krachten om een dergelijk project in IJsselstein te realiseren.

Hierbij kunnen buurtbewoners meeprofiteren met kortingen, zonder panelen op eigen dak.
Dus ook mogelijk bij huurhuizen en appartementen.

Lees meer...