groen GROEN    

  

   wonen WONEN     

  

   werken WERKEN    

 

  en meer ..en MEER

Zenderstreeknieuws

Op naar een KlimaatneutraalIJsselstein.nl

De theevraag van vandaag

“Hoe duurzaam ben jij?”
Het had een vraag op het labeltje van een zakje thee kunnen zijn. Als nieuwe columnist van Klimaatneutraal IJsselstein stelde ik mezelf die vraag na het zien van een tv-reportage. In die reportage werden klanten van een supermarkt gevraagd om hun net gekochte boodschappen uit te pakken en over te pakken in bakjes en voorraadbussen. Wat achterbleef waren karren vol plastic en ander verpakkingsmateriaal. Ik schrok van deze hoeveelheid en ben eens kritisch naar mijn boodschappen gaan kijken. Waarom zit er eigenlijk een extra stukje plastic om een biologische komkommer en waarom moeten sommige etenswaren per stuk verpakt worden? Het is vaak geen onwil om zoveel verpakking te kopen, je kunt niet anders. En ja, er zit ook wel een stuk gemakzucht bij. Want hoe makkelijk is het niet om een tasje bij de kassa mee te nemen, in plaats van altijd een boodschappentasje op zak te hebben.


Gemak dient de mens, dus ik heb tegenwoordig standaard opvouwbare tasjes in mijn jas. Het verpakkingsprobleem los ik er niet volledig mee op maar er is een begin. Die witlof hoeft echt niet in een apart zakje en de citroenen kunnen ook zo wel mee. Vaak zijn losse producten ook lekkerder. Neem nu die thee. Voordat ik bij dat leuke zakje met die theevraag kom, heb ik een plasticje weggegooid en per zakje een papiertje en soms zelfs nog een extra plasticje. De verpakking weegt meer dan alle thee uit dat doosje bij elkaar. De oplossing? Losse thee! Je kunt het zelf doseren, je hebt voldoende voor het aantal kopjes dat je wilt zetten en je kunt ook je eigen cocktailthee mixen. Voorverpakte thee is wel makkelijker maar losse thee vind ik lekkerder en er zijn veel meer smaken te verkrijgen! Het enige wat ik dan mis is de theevraag van de dag: “Hoe smaakt jouw ideale kopje thee?”

Buxusmot en suiker

Op dit moment het meest genoemde woord door journalisten, managers en tuinders? 'Buxusmot'! En dat is niet vreemd: ook in IJsselstein zijn vrijwel alle buxusstruiken ten prooi gevallen aan de vraatlust van de buxusmot. De buxushagen zien er kaal en afgestorven uit. Afgelopen seizoen werden er veel tips en smeuïge verhalen uitgewisseld over de bestrijding: van rupsen vangen tot gif spuiten voor de rigoureuze aanpak. De vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein visten bij de kruidentuin wekenlang alle rupsen handmatig uit de struikjes. Zij ontdekten dat er ook heel veel andere nuttige insecten en vlinders in de struikjes blijken te zitten. Maar dit seizoen lijkt de genadeklap: de buxusmot rukt steeds verder op met overal kale struiken als gevolg.


Behalve bij één vrouw. Haar tuin ziet er altijd stralend en vitaal uit, inclusief groene buxusstruikjes. "Huh?" Ik vraag naar haar geheim. Ze toont me twee flesjes met speciale voeding voor de buxus: "Als de planten gezonde voeding krijgen is hun weerstand ook beter." Het klinkt logisch en het resultaat is overduidelijk.

Recent is een nieuwe wet aangenomen voor een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen. Voor velen een overwinning, maar de suikerbietboeren zijn er niet blij mee. Zij zeggen gif nodig te hebben voor hun gewas en zien geen andere oplossing dan meer andersoortig gif te gebruiken voor de suiker in onze voeding. Ik vraag me af wat de beste langetermijnoplossing is voor zowel de productie van het gewas als de gezondheid van de mens. Is gif echt de beste oplossing, nu al vaker is gebleken dat bestrijdingsmiddelen ook een bedreiging voor onze gezondheid kunnen zijn? Hoe nu verder? Gelukkig komen er ook berichten van boeren die blij zijn met dit verbod op bestrijdingsmiddelen en een omslag maken om met de natuur méé te werken in plaats van met gif tegen te werken.
 Zij maken de bodem gezond en rijk aan voeding en hebben geen gif nodig.

Ik denk aan de vrouw in haar stralend bloeiende tuin met de flesjes buxusvoeding. Zo suiker, zo buxus…

Gekke Henkie?

In deze column moet het natuurlijk gaan over het werken aan een klimaatneutraal IJsselstein. Maar toch wil ik ook iets over mezelf vertellen want ook klimaatneutraal begint bij jezelf. Ik heet Henk en ik heb nog weinig haren, die bovendien erg kort zijn. Zo weinig en zo kort, dat ik ze niet uitgebreid hoef te wassen. Verderop leest u waarom ik deze ontboezeming doe.

Lees meer: Gekke Henkie?

Tandenpoetsen en Oorkonde

Laatst ontvingen we als werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein een groene oorkonde van D66.
Natuurlijk leuk om te horen dat het enthousiasme en kwaliteit van ons platform gezien wordt.
Ieder van onze werkgroep brengt weer op een andere manier een bevlogene duurzame beweging op gang.

Lees meer: Tandenpoetsen en Oorkonde

Een halve baan...

...om de klimaatverandering tegen te gaan

Zat ik zomaar opeens in de klankbordgroep Duurzaamheid van de gemeente. Ongeveer twintig personen waren uitgenodigd door de wethouder. Ik dus ook.
Alle politieke partijen mochten meepraten, maar ook de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein was goed vertegenwoordigd.
De wethouder stelde in het begin, dat de gemeente duurzaamheid vooral ziet als CO2reductie. Duurzaamheid is vooral zorgen dat het klimaat niet al te veel verandert.
De politici waren natuurlijk erg onder de indruk wat vrijwilligers wisten te realiseren. De website www.klimaatneutraalijsselstein.nl kreeg veel complimenten en ook deze wekelijkse column in de Zenderstreeknieuws vonden alle aanwezigen heel belangrijk. Veel lof ook voor de ambtenaar met duurzaamheid in zijn pakket.
In de beperkte tijd die hij heeft, wist hij afgelopen jaar toch mooi de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen tot een groot succes te maken.
In IJsselstein zijn relatief veel zonnepanelen op die manier gekocht. Wat in 2017 enigszins tegenviel was de belangstelling voor woningisolatie, waar hij ook verantwoordelijk voor was.
Het helpen van huiseigenaren bij woningisolatie zal in 2018 extra aandacht krijgen, is zijn voornemen, maar de wethouder vindt dat ook.
Met elkaar realiseerden we ons in die klankbordgroep, dat we toch veel van die ambtenaar vragen. In ongeveer een halve baan moet hij het gehele duurzaamheidsbeleid en dus ook de energietransitie van IJsselstein voorbereiden, organiseren, begeleiden, aansturen, faciliteren, coördineren, stimuleren, enthousiasmeren, initiëren, en laten uitvoeren.
Omdat hij in de ambtelijke organisatie werkt, moet hij ook nog eens heel veel beleidsstukken schrijven.
Om dit alles te bereiken moet hij veel mensen kennen en in mensen en groepen met elkaar in contact brengen.
Zo overlegt hij regelmatig met de Duurzaamheidskring van bedrijven in IJsselstein, de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein, Energie-U, het Groenplatform en energieambassadeurs.
En natuurlijk moet hij ook nog eens de wethouder tevreden houden.
Toch een raar idee, dat elke politieke partij zegt, een goed klimaatbeleid in IJsselstein van levensbelang is.
En dat we dit geheel afhankelijk maken van een halve ambtenaar en enthousiaste vrijwilligers.
Laten we hopen dat in de collegeonderhandelingen de partijen meer willen doen om klimaatverandering te verminderen. Zoals ze ons beloofd hebben in de verkiezingscampagne.

Lentekriebels

De digitale folder van een van Nederlands grootste warenhuizen komt op een verkeerd moment binnen.
De digifolder kopt 'Lentekriebels in je kledingkast' en toont afbeeldingen van topjes die ik echt aan mijn kledingstapels zou willen toevoegen.
Dat zorgt voor een enorme beproeving.
Op 23 november kocht ik namelijk voor het laatst een jurkje en met een nieuw jaar in het vooruitzicht formuleerde ik op dat moment al een voornemen:
ik zou het kopen van nieuwe kleren in 2018 zo lang mogelijk gaan uitstellen.
Maar nu: de sale van alle winterspullen is weer voorbij en de nieuwe mode hangt weer in de etalages. En wat een leuke mode dit jaar!
Echt, sinds jaren hangt er weer iets van mijn stijl! Kleurig, bloemen en leuke prints. Het spat er vanaf dat de economie weer stijgende is.

Maar met een stijgende economie stijgt ook de CO2-uitstoot. In maart zag ik op tv het programma De Monitor waarin een korte conclusie werd geschetst dat we ondanks al onze duurzaamheidsinspanningen nog geen essentieel verschil in CO2-uitstoot hebben kunnen maken. Dat baart me grote zorgen met een stijgende economie in het vooruitzicht.
Dus als we geen megavelden van zonnepanelen in onze polders willen of winderige neefjes van korenmolen De Windotter in onze achtertuinen willen zien, dan zal het roer toch echt om moeten. Het moet echt anders! Hóe, is meteen mijn vraag. Hoe kunnen we consuminderen, zonder dat er massaontslagen vallen?
Wat kan ik doen om werkelijk het verschil te maken? Ik vroeg het mijn 'kli-maten'. De een verwees me naar de Urgenda met praktische tips over anders wonen, anders reizen, anders eten, anders produceren en anders energie opwekken. De ander mailt: 'Wat we met z'n allen verstoken aan olie voor woon-werkverkeer en goederentransport is vele malen meer dan wat we aan fossiele energie gebruiken om onze huizen te verwarmen.' Dat zet me aan het denken.
Als we allemaal twee kledingstukken minder kopen dit jaar, hoeveel minder vrachtwagens zouden er dan rijden?

Zonnige perspectieven

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Een paar weken geleden gingen bij Marnemoende enkele botenloodsen in vlammen op.
De oorzaak was waarschijnlijk kortsluiting, ontstaan tijdens werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden, maar het is toch behoorlijke pech voor de getroffen eigenaren en de installateurs. En het is ook jammer voor het imago van zonnepanelen.
Tenminste, bezien vanuit de mensen die in dit ongeluk een bevestiging zien van hun afkeer van zonnepanelen.

Nu wilde ik het in deze columns eigenlijk niet hebben over zonnepanelen. Ik wil schrijven over kleine aanpassingen die helpen energiezuiniger te leven, ook voor wie geen duizenden euro's te besteden heeft. Voor een keer wijk ik van mijn voornemen af, want er zijn steeds meer regelingen die zonnepanelen voor iedereen dichterbij brengen.
Wie in een wijk met huurwoningen woont, kan via de woningcorporatie bijvoorbeeld aankloppen bij de firma Wocozon.
Vinden zij de daken in de wijk geschikt, dan kopen en monteren zij kosteloos de zonnepanelen.
De firma verdient namelijk als uitbater van de panelen en de huurder gaat minder betalen voor de verbruikte energie. Maar ook voor ongeschikte daken zijn er mogelijkheden.
De gemeente of een bedrijf kan een dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Belangstellenden kunnen investeren in die panelen en meeprofiteren van de opgewekte energie.
Een voorbeeld van zo'n initiatief is het project 'Buurtstroom' in Utrecht-Zuilen. Nog simpeler werkt 'Powerpeers' van Nuon.
Dat biedt een platform waarop deelnemers energie kunnen afnemen van onder andere particulieren die zonnepanelen bezitten. Waarom moeite doen om aan zoiets deel te nemen?
Zonne-energie is op termijn goedkoper en in elk geval véél schoner dan energie uit fossiele brandstoffen.
Wie moeite heeft met het uiterlijk en mogelijk brandgevaar van zonnepanelen, moet maar eens denken aan Tsjernobyl, de aardschokken in Groningen, lekkende olietankers, mijnongelukken…
En dan een keuze maken.

 

Mooie verbindingen

Ik ben geen fanatieke politicus. Afgelopen jaar zijn we met een groep bevlogen enthousiastelingen begonnen met een burgerinitiatief Klimaatneutraal IJsselstein.
Daar zit veel positieve energie en beweging in. We zijn politiek onafhankelijk en hebben veel vrijheid en slagkracht hebben om te doen waar we in geloven.
Toch werden we afgelopen week 'politiek betrokken': door uitnodigingen van GroenLinks, D66 en de Vrouw&politiek-avond.
GroenLinks organiseerde een fijne avond, waar we Klimaatneutraal IJsselstein konden presenteren. De rode draad van die avond was Samen op reis, met humor, verbondenheid en liefde.
Dat past mooi in onze uitstraling; we vinden het belangrijk om verbindingen aan te gaan. 'Met elkaar in plaats van tegen elkaar'.
Ook in de quiz van Marie José de Zeeuw was het mooi om te merken hoe vanzelfsprekend wat minder vlees eten en gescheiden afval inzamelen is ingeburgerd bij Groen Links.

In het D66-café konden we ons platform te presenteren. Inwoners, ondernemers en plaatselijke en landelijke politici schoven bij ons aan tafel.
Ook hier was verbinding voelbaar. Iedereen onderneemt vanuit eigen positie actie en we komen samen verder.
We werden zelfs verrast met de groene oorkonde als waardering voor onze initiatieven. De Vrouw&politiek-avond was ook verrassend positief.
Ik had me ingesteld op veel 'vrouwengedoe'. Sorry, ik ben wel een vrouw maar dat vrouwengedoe is niet zo mijn ding. Dat bleek bij de meeste aanwezigen ook zo te zijn.
De rode draad was dat het tegenwoordig gelukkig om iedereen gaat. Een mooi gesprek met de ChristenUnie na afloop. Ik had gehoord van een groen initiatief wat niet door zou gaan.
Of de ChristenUnie misschien die dag zou kunnen helpen zodat er toch meer groen gecreëerd kan worden? Mijn vraag werd beantwoord met een volmondig ja.
Wauw! En zo bleek een week vol politieke bijeenkomsten verrassend veel moois te brengen. Vooral verbinding. Ik kijk al uit naar de samenwerking met de overige partijen.
Want verduurzamen doen we samen.

Vuurwerk zó 2017

 

Jaarwisseling 1966. Ik ben 6 jaar en mag voor het eerst mee naar buiten. Niet achter de ruiten kijken, maar écht méé náár buíten!!! Whooow! Lang duurt mijn opwinding echter niet. Bij de eerste de beste gillende keukenmeid, die rond mijn voeten angstaanjagend vuurspuwt, duik ik met mijn rug tegen de garagedeur. Daar blijf ik stokstijf staan tot iedereen uitgeknald is.

Lees meer: Vuurwerk zó 2017

2e hands voornemen

Een klimaatneutraal maatje mailt me een nieuwe challenge. Na het succes van m'n BROOD-NODIG-challenge eind vorig jaar, denkt hij natuurlijk dat ik deze nieuwe uitdaging wel aan kan. Dénkt hij. Maar al bij zijn eerste zin steigert alles in mijn gedachten met een 'NEE!, NEE!, NEE!'

Lees meer: 2e hands voornemen

Regenzuur

Zaterdagmiddag. Goedgehumeurd loop ik het Utrechtse pand uit. Het regent en ik krijg er meteen de smoor in. Als ook nog de rits van mijn regenbroek hapert en mijn handschoenen weigeren aan mijn vingers plaats te nemen, gaat het helemaal bergafwaarts met mijn humeur.

Lees meer: Regenzuur

Een competente IJsselsteiner

Aan de groene westrand van IJsselstein woont Henk, gepensioneerd elektrotechnicus en uitvinder. Ontwerper, zal hij zelf liever zeggen. Als je binnenstapt bij Henk, zie je meteen dat hier een vindingrijk persoon woont.

Lees meer: Een competente IJsselsteiner

#backtosender

Creatieve ludieke acties juich ik toe. Vooral als ik er niet helemaal voor naar het Malieveld hoef en de wereld er weer een stukje schoner van wordt. Bijvoorbeeld die van #backtosender.

Lees meer: #backtosender

Vintage

Shoppen, we schijnen het te weinig te doen. In fysieke winkels, tenminste. De ene na de andere zaak in de winkelstraten sluit zijn deuren. Iedere keer als ik dat zie, krijg ik lichte buikpijn.

Lees meer: Vintage

Verkwistende Ouderen

Voor mij geen krant meer. Bij het lezen van al dat nieuws word ik alleen maar triest. Ik raap de zaterdageditie van de mat voor mijn man en mijn oog valt op de voorpagina: Vallende ouderen beboet. Zonder het artikel te lezen vel ik snel een oordeel: ik ben het er helemaal mee eens. En ik zal u vertellen waarom.

Lees meer: Verkwistende Ouderen

Doe-het-zelven

Geduld, het is een onderschatte kwaliteit in het moderne leven. Evengoed heb je er veel van nodig. As je je peuter helpt zindelijk te worden, bijvoorbeeld. Of als je op zaterdagavond een  Netflix-serie wilt kijken en er zitten meer mensen ‘op de lijn’.  Ander voorbeeld: je huurt een niet meer zo nieuw huis en je krijgt bericht dat de eigenaar de huizen wil gaan verduurzamen.

Lees meer: Doe-het-zelven

Blogs