...om de klimaatverandering tegen te gaan

Zat ik zomaar opeens in de klankbordgroep Duurzaamheid van de gemeente. Ongeveer twintig personen waren uitgenodigd door de wethouder. Ik dus ook.
Alle politieke partijen mochten meepraten, maar ook de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein was goed vertegenwoordigd.
De wethouder stelde in het begin, dat de gemeente duurzaamheid vooral ziet als CO2reductie. Duurzaamheid is vooral zorgen dat het klimaat niet al te veel verandert.


De politici waren natuurlijk erg onder de indruk wat vrijwilligers wisten te realiseren. De website www.klimaatneutraalijsselstein.nl kreeg veel complimenten en ook deze wekelijkse column in de Zenderstreeknieuws vonden alle aanwezigen heel belangrijk. Veel lof ook voor de ambtenaar met duurzaamheid in zijn pakket.
In de beperkte tijd die hij heeft, wist hij afgelopen jaar toch mooi de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen tot een groot succes te maken.
In IJsselstein zijn relatief veel zonnepanelen op die manier gekocht. Wat in 2017 enigszins tegenviel was de belangstelling voor woningisolatie, waar hij ook verantwoordelijk voor was.
Het helpen van huiseigenaren bij woningisolatie zal in 2018 extra aandacht krijgen, is zijn voornemen, maar de wethouder vindt dat ook.
Met elkaar realiseerden we ons in die klankbordgroep, dat we toch veel van die ambtenaar vragen. In ongeveer een halve baan moet hij het gehele duurzaamheidsbeleid en dus ook de energietransitie van IJsselstein voorbereiden, organiseren, begeleiden, aansturen, faciliteren, coördineren, stimuleren, enthousiasmeren, initiëren, en laten uitvoeren.
Omdat hij in de ambtelijke organisatie werkt, moet hij ook nog eens heel veel beleidsstukken schrijven.
Om dit alles te bereiken moet hij veel mensen kennen en in mensen en groepen met elkaar in contact brengen.
Zo overlegt hij regelmatig met de Duurzaamheidskring van bedrijven in IJsselstein, de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein, Energie-U, het Groenplatform en energieambassadeurs.
En natuurlijk moet hij ook nog eens de wethouder tevreden houden.
Toch een raar idee, dat elke politieke partij zegt, een goed klimaatbeleid in IJsselstein van levensbelang is.
En dat we dit geheel afhankelijk maken van een halve ambtenaar en enthousiaste vrijwilligers.
Laten we hopen dat in de collegeonderhandelingen de partijen meer willen doen om klimaatverandering te verminderen. Zoals ze ons beloofd hebben in de verkiezingscampagne.


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

Blogs