Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Een paar weken geleden gingen bij Marnemoende enkele botenloodsen in vlammen op.
De oorzaak was waarschijnlijk kortsluiting, ontstaan tijdens werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden, maar het is toch behoorlijke pech voor de getroffen eigenaren en de installateurs. En het is ook jammer voor het imago van zonnepanelen.
Tenminste, bezien vanuit de mensen die in dit ongeluk een bevestiging zien van hun afkeer van zonnepanelen.

Nu wilde ik het in deze columns eigenlijk niet hebben over zonnepanelen. Ik wil schrijven over kleine aanpassingen die helpen energiezuiniger te leven, ook voor wie geen duizenden euro's te besteden heeft. Voor een keer wijk ik van mijn voornemen af, want er zijn steeds meer regelingen die zonnepanelen voor iedereen dichterbij brengen.
Wie in een wijk met huurwoningen woont, kan via de woningcorporatie bijvoorbeeld aankloppen bij de firma Wocozon.
Vinden zij de daken in de wijk geschikt, dan kopen en monteren zij kosteloos de zonnepanelen.
De firma verdient namelijk als uitbater van de panelen en de huurder gaat minder betalen voor de verbruikte energie. Maar ook voor ongeschikte daken zijn er mogelijkheden.
De gemeente of een bedrijf kan een dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Belangstellenden kunnen investeren in die panelen en meeprofiteren van de opgewekte energie.
Een voorbeeld van zo'n initiatief is het project 'Buurtstroom' in Utrecht-Zuilen. Nog simpeler werkt 'Powerpeers' van Nuon.
Dat biedt een platform waarop deelnemers energie kunnen afnemen van onder andere particulieren die zonnepanelen bezitten. Waarom moeite doen om aan zoiets deel te nemen?
Zonne-energie is op termijn goedkoper en in elk geval véél schoner dan energie uit fossiele brandstoffen.
Wie moeite heeft met het uiterlijk en mogelijk brandgevaar van zonnepanelen, moet maar eens denken aan Tsjernobyl, de aardschokken in Groningen, lekkende olietankers, mijnongelukken…
En dan een keuze maken.

 


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

Blogs