De korenbloem: Benaming van eene in het wild tusschen het koren groeiende blauwe bloem

Er groeien velerlei wilde bloemen op akkers tussen het koren. De hemelsblauwe bloem die ik ken als korenbloem, springt er uit. In de taal is het rode zusje van de korenbloem uitgewist. In vroeger tijden sprongen twee helder gekleurde korenbloemen naar voren tussen al het andere onkruid. De ene “gewoonlijk blauwe cornbloeme geheeten in tegenstelling met de rode cornbloeme of papaver”. De negentiende eeuwse schrijver Nicolaas Beets bezong de bloem in een kort gedicht onder de titel Bevallig onkruid.

Er groeiden velerlei wilde bloemen op akkers tussen het koren. In de akkers is de verscheidenheid aan wilde bloemen in de loop der jaren uitgewist. Dankzij de moderne, intensieve akkerbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de blauwe korenbloem in de vrije natuur een zeldzaamheid geworden. Op de rode lijst van bedreigde planten staat de echte, wilde Korenbloem ingeklemd tussen Kogelbies en Krabbenscheer (Staatscourant 2015, 36471).

Er groeien velerlei kleuren korenbloemen uit een pakje zaden. Kijk in een willekeurige zadencatalogus. Wat is er nog blauw aan een korenbloem? Korenbloemen zijn er in de tinten blauw, rood, lavendel, zwart, roze en wit. De gecultiveerde, compacte varianten doen het goed in bloembakken en potten, belooft de zadenkweker. De lange, dunne stengel van de wilde korenbloem die zich een weg omhoog baande om boven het graan uit te komen, is getemd tot een handzaam formaat. Akkervelden vol koren en bevallig onkruid zijn uit het zicht verdwenen.

In de tentoonstelling Ongetemd -Toekomstbeelden van mens en natuur onderzoekt Museum IJsselstein (MIJ) de vraag “Laat natuur zich temmen?”. Nog te zien tot eind augustus.

Agnes E.M. Jonker

De foto is gemaakt door Susanne Neugebauer.

Susanne Neugebauer


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

Blogs