De kleurige parapluutjes die de afgelopen jaren het centrum in de zomermaanden opfleurden, leverden schaduw ter grootte van, pakweg, een postzegel. De pluutjes hingen er natuurlijk alleen maar voor de sier en de vrolijke noot, niet voor verkoeling.

Het moment is waarschijnlijk niet ver meer dat enorme canvas doeken de winkelstraten in de binnenstad overschaduwen, een beeld dat menigeen kent uit zuidelijke landen. Of dat gaat helpen? Te vrezen valt dat de hittestress in het centrum met die canvas schaamlappen niet zal wijken.

Eerherstel voor de hofjes, daar is volgens mij veel meer van te verwachten. Een ‘hof’ is een omsloten stuk grond, met bloemen, boomen en andere gewassen beplant (WNT) en in Vlaanderen is ‘hof’ het gewone woord voor ‘tuin’. Welnu, loop voor de grap eens rond op Agterhof, Vingerhoekhof, Kloosterhof en - … wat er nog over is - Koningshof. Met bloemen, bomen en andere gewassen beplant?

Om een voorstelling te maken hoe deze hofjes ooit waren ingericht, is een blik op oude vogelvluchtkaarten of kadastrale kaarten van IJsselstein voldoende. En een zwart-wit luchtopname van IJsselstein van rond 1930 (Beeldbank NIMH Objectnummer 2011-0647) geeft zelfs een realistisch beeld, haarscherp: de rijkdom aan bomen in de binnenstad is hartverwarmend om te zien, langs grachten en straten, in de particuliere tuinen en in de hofjes.

Naast restauratie van waardevolle historische panden in de binnenstad en het omliggende gebied is het nu hoog tijd voor herstel van het natuurlijk erfgoed. Het terrein van monumentenzorg en materieel erfgoed is inmiddels algemeen bekend en gewaardeerd in IJsselstein, door bewoners en bezoekers van buiten. Het historisch groen van de stad heeft evenveel recht op waardering en draagt bovendien geweldig bij aan de leefbaarheid.

Agnes E.M. Jonker

ijsselstein wikimedia

Foto Wikimedia Commons

 

 

 


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

Blogs