Ik ben een derdejaars student watermanagement. Met mijn passie voor water, klimaat en de natuur ben ik bij KNIJ terecht gekomen. In de afgelopen 1,5 jaar heb ik met veel plezier meegeholpen aan verschillende groenprojecten.

Vanuit mijn opleiding leer ik om watersystemen te ontwerpen. Dit is wereldwijd in de huidige samenleving van groot belang, zowel in de stad als op het platteland. Deze kennis zet ik in om de kwaliteit van de leefomgeving in IJsselstein te verbeteren, zodat ook wij in de toekomst een leefbare stad kunnen behouden. Daarom zet ik me actief in voor een klimaatbestendig IJsselstein.

Geschenken uit de hemel

Ons land ligt voor 55% onder de zeespiegel, om overstromingen tegen te gaan zijn we gespecialiseerd in het bouwen van dijken, dammen en andere kunstwerken. Helaas is het extremere weer van klimaatverandering niet op te lossen door een dijk. De regen kan niet gecontroleerd worden, regen valt overal. Tegelijkertijd heeft alles en iedereen regen nodig. Het heeft dus op ieder persoon, huishouden en bedrijf een effect. Daarom is het belangrijk dat we samen de geschenken uit de hemel zo goed mogelijk inzetten.

De weeromstandigheden in Nederland veranderen, de kunst is om dit te erkennen en er zo goed mogelijk naar te handelen.

Als inwoner van IJsselstein wil ik graag inspireren hoe ieder zijn eigen steentje kan bijdragen, of eigenlijk juist weghalen. Het weghalen van verstening biedt meer ruimte voor bomen en struiken waardoor de ondergrond meer water kan opnemen en vasthouden. Door deze buffer kunnen we extremen beter opvangen. Dit verkleint de kans op schade aan kelders en kruipruimtes. Hierdoor wordt onze stad, uw huis en het huis van de buren weerbaarder tegen al die regen. Hiermee geven we nattigheid een waardevolle functie.


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

Blogs