groen GROEN    

  

   wonen WONEN     

  

   werken WERKEN    

 

  en meer ..en MEER

oorkonde D66 en KNIJ 2

2de kamerlid Rob Jetten overhandigde aan de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein de groene oorkonde.

Uiteraard leuk te merken dat ons burgerinitiatief opgemerkt en gewaardeerd wordt.
Vanuit onze werkgroep KNIJ-ers hebben we afgelopen jaar keihard gewerkt om dit platform neer te zetten.


Tegelijk willen we alle andere initiatieven  ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit platform biedt ruimte aan alle initiatieven in IJsselstein en al deze initiatieven verdienen ook een pluim voor de transitie die we met elkaar volop in gang zetten. Want ieder is een onderdeel van het geheel.

oorkonde D66 en KNIJ 1
Overhandiging groene oorkonde door 2dekamerlid Rob Jetten aan de KNIJ groep