asbest verwijderenSubsidie regeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen?
Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.
Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget
In 2018 is een budget van € 11,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Binnen 6 maanden na de verwijdering van uw asbestdak moet de subsidieaanvraag bij RVO.nl zijn ontvangen. U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.Dat geldt ook wanneer het budget in 2017 overschreven of uitgeput is. Dien altijd tijdig uw aanvraag in!
Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.


Voorwaarden

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen subsidie aanvragen. Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Bekijk de voorwaarden voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via MijnRVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Deze informatie komt vanuit Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Subsidie regeling verwijderen asbestdaken